Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  1056463 Posuda za tečni azot od 10 litara LAB 10 Kom 1 71.600,00 71.600,00 85.920,00
  1056460 Posuda za tečni azot od 20 lit. LAB20 Kom 1 90.000,00 90.000,00 108.000,00
  1056462 Posuda za tečni azot od 30 lit. LAB30 Kom 1 124.000,00 124.000,00 148.800,00
  1056459 Posuda za tečni azot od 5 lit. LAB5 Kom 1 65.700,00 65.700,00 78.840,00
  1056504 Posuda za tečni azot sa uzorcima od 11li Kom 1 60.000,00 60.000,00 72.000,00
  1056500 Posuda za tečni azot 20L Spectrum 20 Kom 1 61.600,00 61.600,00 73.920,00

 Prikaži sve