Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  1056401 Ovlaživač za koncentrator Kom 1  
  1056398 Maska za odrasle Kom 1  
  1056360 Nosna kanila za odrasle Kom 1  
  1056367 Koncentrator kiseonika Kom 1  
  1056376 CPAP aparat-AutoPlus Kom 1  
  1056428 Pulsoximetar za prst štipaljka MD-300 Kom 1  
  1056427 Ovlaživač za koncentrator sa met.navojem Kom 1  
  1056393 Maska za kiseonik, za decu Kom 1  
  1056318 Maska za celo lice D100F-L Kom 1  
  1056476 Redukc.ventil za bocu med kiseonika FM41 Kom 1  

 Prikaži sve