Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  1056401 Ovlaživač za koncentrator Kom 1 750,00 750,00 900,00
  1056398 Maska za odrasle Kom 1 260,00 260,00 312,00
  1056360 Nosna kanila za odrasle Kom 1 210,00 210,00 252,00
  1056367 Koncentrator kiseonika Kom 1 75.000,00 75.000,00 82.500,00
  1056376 CPAP aparat-AutoPlus Kom 1 82.000,00 82.000,00 90.200,00
  1056428 Pulsoximetar za prst štipaljka MD-300 Kom 1 7.350,00 7.350,00 8.820,00
  1056427 Ovlaživač za koncentrator sa met.navojem Kom 1 2.300,00 2.300,00 2.760,00
  1056393 Maska za kiseonik, za decu Kom 1 260,00 260,00 312,00
  1056318 Maska za celo lice D100F-L Kom 1 16.530,00 16.530,00 19.836,00
  1056476 Redukc.ventil za bocu med kiseonika FM41 Kom 1 15.898,15 15.898,15 17.487,97

 Prikaži sve