Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  108562501 Sumporheksafluorid 3.0 B50 Kom 1 195.000,00 195.000,00 234.000,00

 Prikaži sve