Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  71618036 Garnitura STARLIGHT ''A'' Kom 1 58.857,00 58.857,00 70.628,40
  71605978 Rukohvat STARLIGHT 1302 ME Kom 1 9.647,00 9.647,00 11.576,40
  71605960 Gorionik za sečenje STARLIGHT 8702 ME Kom 1 11.192,00 11.192,00 13.430,40
  71606126 ProfiCut rukohvat&gor. za sečenje L8707E Kom 1 15.543,99 15.543,99 18.652,79
  72121100 QUICKY E 220V Kom 1 227.337,00 227.337,00 272.804,40
  71616123 Dizna za sečenje ANME 6,0-20,0 mm Kom 1 1.967,00 1.967,00 2.360,40
  71616142 Dizna za sečenje propanom PNME 20-75 mm Kom 1 2.362,00 2.362,00 2.834,40
  1056182 Suvi osigurač R1 Kom 1 990,00 990,00 1.188,00
  1056181 Suvi osigurač R2 Kom 1 990,00 990,00 1.188,00

 Prikaži sve