Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  102512501 Helijum - balon gas B50/200 kg 1.5 11.605,00 17.407,50 20.889,00
  102513503 Helijum - balon gas B50/300 kg 2.2 11.418,18 25.120,00 30.144,00
  102512401 Helijum - balon gas B40/200 kg 1.2 12.605,00 15.126,00 18.151,20
  102512101 Helijum - balon gas B10/200 kg 0.31 14.605,00 4.483,73 5.380,48
  102512201 Helijum - balon gas B20/200 kg 0.6 14.605,00 8.763,00 10.515,60
  102513203 Helijum - balon gas B20/300 kg 0.88 14.102,27 12.410,00 14.892,00
  102522501 Helijum 4.6 B50/200 kg 1.5 14.505,77 21.758,66 26.110,39
  102532101 Helijum 5.0 B10/200 kg 0.3 26.882,92 8.064,88 9.677,85
  102532201 Helijum 5.0 B20/200 kg 0.61 26.882,92 16.533,00 19.839,59
  102532501 Helijum 5.0 B50/200 kg 1.5 16.288,60 24.432,91 29.319,49
  102542501 Helijum 5.6 B50/200 kg 1.5 18.312,53 27.468,79 32.962,55
  102552501 Helijum 6.0 B50/200 kg 1.5 18.312,53 27.468,79 32.962,54

 Prikaži sve