Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  102512501 Helijum - balon gas B50/200 kg 1.5 12.370,93 18.556,40 22.267,67
  102513503 Helijum - balon gas B50/300 kg 2.2 11.418,18 25.120,00 30.144,00
  102512401 Helijum - balon gas B40/200 kg 1.2 13.436,93 16.124,32 19.349,18
  102512101 Helijum - balon gas B10/200 kg 0.31 15.568,95 4.779,67 5.735,60
  102512201 Helijum - balon gas B20/200 kg 0.6 15.568,95 9.341,37 11.209,64
  102513203 Helijum - balon gas B20/300 kg 0.88 14.102,27 12.410,00 14.892,00
  102522501 Helijum 4.6 B50/200 kg 1.5 15.463,15 23.194,72 27.833,67
  102532101 Helijum 5.0 B10/200 kg 0.3 28.657,21 8.597,16 10.316,60
  102532201 Helijum 5.0 B20/200 kg 0.61 28.657,21 17.624,18 21.149,02
  102532501 Helijum 5.0 B50/200 kg 1.5 17.363,65 26.045,48 31.254,57
  102542501 Helijum 5.6 B50/200 kg 1.5 19.989,67 29.984,50 35.981,41
  102552501 Helijum 6.0 B50/200 kg 1.5 19.521,16 29.281,74 35.138,09

 Prikaži sve