Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  100062501 Kiseonik 4.5 B50/200 Kom 1 7.033,90 7.033,90 8.440,68
  100082501 Kiseonik 5.5 B50/200 Kom 1 13.875,00 13.875,00 16.650,00
  100072501 Kiseonik 5.0 B50/200 Kom 1 10.813,56 10.813,56 12.976,27

 Prikaži sve