Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  102031401 Ferroline C8 B40/150 (11,3kg) kg 11.3 398,00 4.497,40 5.396,88
  102032501 Ferroline C8 B50/200 (18,8kg) kg 18.8 398,00 7.482,40 8.978,88
  103511401 Inoxline C2.5 B40/150 (10,9kg) kg 10.9 398,00 4.338,20 5.205,84
  103512501 Inoxline C2.5 B50/200 (18,1kg) kg 18.1 398,00 7.203,80 8.644,56
  102142501 Ferroline C12X2 B50/200 (19,22kg) kg 19.22 398,00 7.649,56 9.179,47
  102011401 Ferroline C18 B40/150 (12,038kg) kg 12.04 398,00 4.791,12 5.749,35
  102012501 Ferroline C18 B50/200 (20,197kg) kg 20.2 398,00 8.038,41 9.646,09

 Prikaži sve