Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  103130010 SUVI LED - PELETE kg 1 145,00 145,00 174,00
  103130159P5 SUVI LED - PELETE - 5kg kg 5 725,00 725,00 870,00
  103130159P10 SUVI LED - PELETE - 10kg kg 10 1.450,00 1.450,00 1.740,00
  103130159P15 SUVI LED - PELETE - 15kg kg 15 2.175,00 2.175,00 2.610,00
  103130159P20 SUVI LED - PELETE - 20kg kg 20 2.900,00 2.900,00 3.480,00
  103130159P25 SUVI LED - PELETE - 25kg kg 25 3.625,00 3.625,00 4.350,00
  103130159P30 SUVI LED - PELETE - 30kg kg 30 4.350,00 4.350,00 5.220,00
  103130159P35 SUVI LED - PELETE - 35kg kg 35 5.075,00 5.075,00 6.090,00
  103130159P40 SUVI LED - PELETE - 40kg kg 40 5.800,00 5.800,00 6.960,00
  103130159P45 SUVI LED - PELETE - 45kg kg 45 6.525,00 6.525,00 7.830,00
  103130159P50 SUVI LED - PELETE - 50kg kg 50 7.250,00 7.250,00 8.700,00

 Prikaži sve