Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  103130010 SUVI LED - PELETE kg 1 136,00 136,00 163,20
  103130159P5 SUVI LED - PELETE - 5kg kg 5 136,00 680,00 816,00
  103130159P10 SUVI LED - PELETE - 10kg kg 10 136,00 1.360,00 1.632,00
  103130159P15 SUVI LED - PELETE - 15kg kg 15 136,00 2.040,00 2.448,00
  103130159P20 SUVI LED - PELETE - 20kg kg 20 136,00 2.720,00 3.264,00
  103130159P25 SUVI LED - PELETE - 25kg kg 25 136,00 3.400,00 4.080,00
  103130159P30 SUVI LED - PELETE - 30kg kg 30 136,00 4.080,00 4.896,00
  103130159P35 SUVI LED - PELETE - 35kg kg 35 136,00 4.760,00 5.712,00
  103130159P40 SUVI LED - PELETE - 40kg kg 40 136,00 5.440,00 6.528,00
  103130159P45 SUVI LED - PELETE - 45kg kg 45 136,00 6.120,00 7.344,00
  103130159P50 SUVI LED - PELETE - 50kg kg 50 136,00 6.800,00 8.160,00

 Prikaži sve