Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  108510401 Sumpor-dioksid 3.8 50kg Kom 1 10.585,00 10.585,00 12.702,00
  108510501 Sumpor-dioksid 3.8 63,9kg Kom 1 12.089,88 12.089,88 14.507,86
  108515171 Sumpor-dioksid 3.8 550kg Kom 1 104.060,00 104.060,00 124.872,00

 Prikaži sve