Šifra Naziv proizvoda J.M. Količina u pakovanju Cena RSD po J.M. Cena RSD pakovanja
Cena RSD sa PDV-om Količina pakovanja
u korpu
  71620107 Regulator pritiska za acetilen 1,5 bar Kom 1 6.969,00 6.969,00 8.362,80
  71620245 Reg.prit.CONSTANT za kiseonik 10 bar Kom 1 6.884,00 6.884,00 8.260,80
  71620124 Reg.prit.CONSTANT 32 lit./min.za zaš.g Kom 1 7.468,00 7.468,00 8.961,60
  71620108 Regulator pritiska za propan 2,5 bar Kom 1 7.468,00 7.468,00 8.961,60
  71620133 Regulator pritiska za N2 (200/10 bar) Kom 1 7.468,00 7.468,00 8.961,60
  1056149 Crevo za zavarivanje - C2H2 m 1 198,00 198,00 237,60
  1056150 Crevo za zavarivanje - O2 m 1 198,00 198,00 237,60

 Prikaži sve