Elektronsko poručivanje

Elektronsko poručivanje

Elektronsko poručivanje proizvodnog programa Messer Tehnogas AD. Uputstvo kako naručiti proizvode nalazi se na sledećoj adresi:  url . ...

AUTO SERVISI

AUTO SERVISI

Gasovi i oprema koji se koriste u auto servisima

HLOR
AZOT
Kiseonik 3.5 B40/150 (8,7kg)
Kiseonik 2.5 B50/200 (14,29 kg)
Azot 3.5 B 5 L  (0,92 kg)
Azot 5.0 B10/150 (1,74kg)