Elektronsko poručivanje

Elektronsko poručivanje

Elektronsko poručivanje proizvodnog programa Messer Tehnogas AD. Uputstvo kako naručiti proizvode nalazi se na sledećoj adresi:  url . ...

Kontakt

Info - centar 0800 300 800 (besplatan telefon) Prodaja Tijana Pantović Tel: 011 3537 271 Mob: 065 3537 591 Fax: 011 3537 352 E-mail:  ...

VODOINSTALATERI

VODOINSTALATERI

Gasovi i oprema koje koriste vodoinstalateri

SUMPORHEKSAFLUORID
GASOVI

GASOVI

Kod lemljenja (mekog i tvrdog) za topljenje dodatnog materijala koriste se gasovi. To su butan, propan-butan, propan butan sa kiseonikom, mapp gas, ...

LABORATORIJE

LABORATORIJE

U okviru proizvodnog programa Messer-a, specijalni gasovi podrazumevaju gasove visoke čistoće i od njih proizvedene gasne smeše

Kiseonik 2.5 B40/150 (8,65 kg)
Kiseonik 2.5 bater. 12xB50/300(171,5kg)
Azot 4.5 B50/150 (8,7kg)